Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7911
Title: Bibliofil w Internecie, czyli grupy poświęcone tematyce książek w serwisie Facebook
Authors: Kosik, Edyta
Keywords: e-społeczności; Facebook; grupy; Internet; książka; serwis społecznościowy
Issue Date: 2017
Citation: Toruńskie Studia Bibliologiczne, Nr 2 (2017), s. 241-159
Abstract: Internet oferuje obecnie miłośnikom książek nowe możliwości komunikacji i integracji – dając im perspektywę stworzenia społeczności skupionej wokół ich pasji. Artykuł charakteryzuje konkretny typ tych społeczności – grupy poświęcone tematyce książek w serwisie Facebook. W artykule przedstawiono definicję mediów społecznościowych i e-społeczności. Omówiono i scharakteryzowano serwis internetowy Facebook. Następnie przedstawiono jeden ze sposobów komunikacji miłośników książek w serwisie – grupy poświęcone tematyce książek. Na podstawie analizy 47 grup omówiono ich strukturę (liczebność, dostęp do nich i aktywność ich uczestników) oraz prezentowane w nich informacje. Zwrócono uwagę, które z tych informacji są najbardziej istotne dla ich uczestników. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych scharakteryzowano także uczestników grup poświęconych tematyce książek. Wykazano, jakie elementy tych społeczności najbardziej cenią ich uczestnicy, a które uważają za wady oraz co skłoniło ich do przystąpienia do nich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7911
DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.025
ISSN: 2080-1807
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosik_Bibliofil_w_Internecie_czyli_grupy_poswiecone.pdf1,42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons