Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7913
Title: Oddziaływanie syntetycznych polimerów na wzrost i rozwój świerszcza domowego (Acheta domesticus)
Other Titles: Impact of synthetic polymers on the house cricket (Acheta domesticus) growth and development
Authors: Dziekanowski, Mariusz
Krzyżowska, Karolina
Stoch, Marta
Surmiak, Aleksandra
Zmelonek, Karolina
Baran, Bartosz
Francikowski, Jacek
Krzyżowski, Michał
Tarnawska, Monika
Keywords: świerszcz domowy; polimery syntetyczne
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 126-127). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem eksperymentu było zbadanie potencjalnego oddziaływania polimerów formowanych termicznie w toku procesu drukowania 3D na wzrost, rozwój i przeżywalność świerszcza domowego. Granulat wydrukowany z filamentu akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS) w ilości odpowiadającej 0,1, 1 i 10% posłużył do przygotowania odpowiednio zanieczyszczonej wody podawanej następnie owadom (10-dniowe larwy) w trakcie ich rozwoju aż do osiągniecia przez nie stadium imago.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7913
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziekanowski_Oddzialywanie_syntetycznych_polimerow.pdf448,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons