Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7917
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDzionek, Anna-
dc.contributor.authorWojcieszyńska, Danuta-
dc.contributor.authorGuzik, Urszula-
dc.date.accessioned2019-01-23T07:26:36Z-
dc.date.available2019-01-23T07:26:36Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationE. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 114-115). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn978-83-939472-2-5-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/7917-
dc.descriptiontekst w j. pol. i ang.pl_PL
dc.description.abstractBezpiecznymi i stosunkowo tanimi metodami usuwania NLPZ są metody biologicznej degradacji. Dotychczas wyizolowano jednak tylko nieliczne szczepy bakteryjne zdolne do biotransformacji/biodegradacji naproksenu. Znaczącym potencjałem biodegradacyjnym, charakteryzuje się wyizolowany ze środowiska naturalnego Bacillus thuringiensis B1(2015b), zdolny do całkowitej biotransformacji naproksenu w stężeniu 6 mg/L w ciągu 5 tygodni, w obecności dodatkowego źródła węgla (Marchlewicz i in. 2016). Celem przeprowadzonych badań było zwiększenie wydajności kometabolicznej biodegradacji naproksenu przez badany szczep, poprzez jego immobilizację na naturalnej gąbce pochodzącej z rośliny Luffa aegyptiaca. W trakcie eksperymentu monitorowano proces biotransformacji naproksenu przez wolne oraz unieruchomione komórki bakteryjne. Sprawdzono również, jak zmienia się aktywność metaboliczna uformowanego na powierzchni nośnika biofilmu w trakcie rozkładu leku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbiotransformacjapl_PL
dc.subjectnaproksenpl_PL
dc.subjectBacillus thuringiensis B1(2015b)pl_PL
dc.subjectbiodegradacjapl_PL
dc.subjectimmobilizacjapl_PL
dc.titleBiotransformacja naproksenu przez immobilizowane komórki Bacillus thuringiensis B1(2015b)pl_PL
dc.title.alternativeBiotransformation of naproxen by immobilized Bacillus thuringiensis B1 (2015b)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WBiOŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzionek_Biotransformacja_naproksenu.pdf523,24 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons