Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7974
Title: Chodeccy a wyprawa mołdawska z 1509 roku
Authors: Niemczyk, Katarzyna
Keywords: Stanisław z Chodcza; Bogdan III Jednooki; Pokucie; Mołdawia
Issue Date: 2017
Citation: Balcanica Posnaniensia, T. 24 (2017), s. 31-44
Abstract: Artykuł poświęcony został problemowi relacji polsko-mołdawskich ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu z roku 1509 i roli, jaką odegrała w nim rodzina Chodeckich. Bogdan III – hospodar mołdawski poszukując wsparcia strony polskiej zaofiarował zwrot Pokucia w zamian za rękę siostry Aleksandra Jagiellończyka – Elżbiety. Jako że niechętna była temu pomysłowi matka kandydatki na żonę - Elżbieta Rakuszanka, Bogdan liczył na pomoc Stanisława z Chodcza - zaufanego królowej. W wyniku zawartego układu zwrócił Polsce Pokucie. Kiedy nie dano mu jednak Elżbiety za żonę, hospodar, czując się oszukanym, cały swój gniew skupił na Stanisławie. Wyprawa z 1509 roku jest nie tylko odwetem uczynionym na Polsce, ale także na rodzinie Chodeckich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7974
DOI: doi.org/10.14746/bp.2017.24.3
ISSN: 0239-4278
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niemczyk_Chodeccy_a_wyprawa_moldawska z 1509 roku.pdf636,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons