Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8002
Title: Dynamika rozwoju współczesnego języka słowackiego - aspekt gramatyczny
Authors: Sojda, Sylwia
Keywords: dynamika języka; substytucja; multiplikacja; redukcja; podsystemy językowe
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Nr 32 (2016), s. 157-167
Abstract: Celem szkicu jest wskazanie najważniejszych mechanizmów dynamiki współczesnego języka słowackiego, do których należą: substytucja, multiplikacja i redukcja oraz zauważalne tendencje rozwojowe w podsystemie morfologicznym i syntaktycznym. Najszybciej na zmiany społeczno-polityczne reaguje słownictwo, najwolniej składnia języka. Na poziomie morfologicznym największą dynamikę przejawia deklinacja rzeczowników rodzaju męskiego. Wspólną cechą zmian w omówionych podsystemach jest tendencja do ekonomizacji języka przejawiająca się w upraszczaniu, unifikacji i regularności form, zmniejszeniu liczby form sekundarnych oraz eliptyczność
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8002
DOI: 10.14746/psj.2016.32.13
ISSN: 2082-9825
2450-0259
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sojda_Dynamika_rozwoju_jezyka_slowackiego_aspekt_gramatyczny.pdf572,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons