Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8011
Title: Greening the Anglo-Saxons in Paul Kingsnorth’s "The Wake"
Authors: Czarnowus, Anna
Keywords: medievalism; anthropocentrism; the pastoral; primitivism; landscape
Issue Date: 2018
Citation: Kwartalnik Neofilologiczny, No 4 (2018), s. 531-543
Abstract: Artykuł proponuje odczytanie powieści The Wake Philipa Kingsnortha w świetle XVIII-wiecznej tradycji pastoralnej. Medievalistyczny w swej naturze prymitywizm jest tu użyty do opisania kultury i języka Anglo-Sasów. Inną cechą mediewalizmu tej powieści jest prezentyzm. Buccmaster jest w niej zarówno „dzikim człowiekiem”, jak i „szlachetnym dzikusem”. Kingsnorth na sposób pastoralny pisze w duchu antropocentyzmu i skupia się na podziałach klasowych we wczesnośredniowiecznym świecie, który przedstawia na sposób „zielony”, ekologiczny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8011
DOI: 10.24425/kn.2018.125002
ISSN: 0023-5911
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czarnowus_Greening_the_Anglo_Saxons_in_Paul_Kingsnort's.pdf440,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons