Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8021
Title: Współczesne wykorzystanie przez bobra europejskiego Castor fiber antropogenicznie przekształconych dolin rzecznych (przykłady z Równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej)
Authors: Fajer, Maria
Malik, Ireneusz
Waga, Jan M.
Wistuba, Małgorzata
Woskowicz-Ślęzak, Beata
Keywords: bobry; tamy bobrowe; dawne obiekty hydrotechniczne; Mała Panew; Liswarta
Issue Date: 2017
Citation: Przegląd Geograficzny, z. 3 (2017), s. 467-489
Abstract: W pracy przedstawiono typowe przypadki konstruktorskiej działalności bobrów w dolinach Małej Panwi i Liswarty oraz ich dopływów. Przeprowadzone badania wskazują, że bobry chętniej zasiedlają małe rzeki 3-4 rzędu niż rzeki główne. Najliczniejsze ślady działalności bobrów zaobserwowano na zalesionych odcinkach dolin Leńcy i Olszynki, gdzie gryzonie przekształciły 28-35% długości koryt rzecznych. Interesującym, niemal symbolicznym przypadkiem jest „naprawa” przez bobry grobli ziemnych starych stawów antropogenicznych i utworzenie w ich miejscu stawów bobrowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8021
ISSN: 0033-2143
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fajer_wspolczesne_wykorzystanie_przez_bobra.pdf1,87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons