Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8048
Title: Gilbert Keith Chesterton jako prekursor Soboru Watykańskiego II
Authors: Wąs, Maciej
Keywords: Gilbert Keith Chesterton; Gilbert Keith Chesterton; Sobór Watykański II; liberalizm; katolicyzm; Jacques Maritain; Chłop z Garonny; dialog; the Second Vatican Council; liberalism; Catholicism; Jacques Maritain; The Peasant of the Garonne; dialogue
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Instytut Politologii Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego
Citation: Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, No 22 (2018), s. 240-256
Abstract: Artykuł ma na celu przedstawienie Gilberta Keitha Chestertona jako prekursora Soboru Watykańskiego II. W artykule przyjęto następującą metodologię. Po pierwsze, dziedzictwo Soboru jest „funkcjonalnie” (i przy wykorzystaniu zapisów filozofa Soboru – Jacquesa Maritaina) zredukowane do trzech aspektów: włączenia liberalnej tradycji politycznej do katolickiej struktury, inicjacji procesu dialogu między religiami i poszukiwania specyficznego „świeckiego stylu” chrze- ścijańskiej duchowości. Po drugie, potwierdza się obecność tych trzech elementów w myśli i pismach Gilberta Keitha Chestertona.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8048
DOI: 10.21697/CSP.2018.22.1.16
ISSN: 1896-9038
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Was_Gilbert_Keith_Chesterton.pdf510,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons