Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8096
Title: Laudacja w związku z wnioskiem Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o odnowienie stopnia doktora nauk humanistycznych prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego
Authors: Rott, Dariusz
Keywords: Jan Malicki; laudacja
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Polonistyczne, Iss. 2 (2017), s. 325-335
Abstract: Laudacja w związku z wnioskiem Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o odnowienie stopnia doktora nauk humanistycznych prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8096
ISSN: 2353-0928
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rott_Laudacja_w_zwiazku_z_wnioskiem_Rady_Wydzialu_Filologicznego.pdf366,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons