Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8112
Title: (nie)Wiedza nauczycieli mieszkających na pograniczu polsko-czeskim o swoich sąsiadach
Authors: Szafrańska, Anna
Keywords: nauczyciel; pogranicze polsko-czeskie; sąsiedzi; wiedza
Issue Date: 2018
Citation: Edukacja Międzykulturowa, Nr 2 (2018), s. 195-206
Abstract: Położenie geograficzne może być czynnikiem sprzyjającym nawiązywaniu bliższych międzysąsiedzkich relacji. Dzisiaj liczne granice – tak jak właśnie polsko-czeska – mają charakter „zdematerializowany” i istnieją w pamięci i świadomości ludzi. Czy jednak rzeczywiście bliskie sąsiedztwo, podobne uwarunkowania społeczne i kulturowe a nawet bliskość językowa powoduje, że poszukujemy wiedzy o swoich sąsiadach? W naszym kraju od kilku lat możemy obserwować swoiste zafascynowanie Czechami. To wszystko ma swój wymiar ogólnopolski. Czy jednak sytuacja na pograniczu, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie, jest podobna? W realizowanych przeze mnie badaniach wśród nauczycieli mieszkających na pograniczu polsko-czeskim interesowało mnie, jak respondenci oceniają swoją wiedzę o Czechach i jak opisują swoich sąsiadów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8112
DOI: 10.15804/em.2018.02.10
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szafranska_Nie_Wiedza_nauczycieli_mieszkajacych_na_pograniczu.pdf654,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons