Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8134
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWąs, Maciej-
dc.date.accessioned2019-02-08T12:15:04Z-
dc.date.available2019-02-08T12:15:04Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationRoczniki Kulturoznawcze, T. 9, nr 1 (2018), s. 43-70pl_PL
dc.identifier.issn2082-8578-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/8134-
dc.description.abstractCelem tekstu jest ujawnienie i opisanie personalistycznych elementów dystrybucjonizmu i nacjonalizmu Gilberta Keitha Chestertona. W pierwszej części zostają wyjaśnione podstawowe pojęcia: „personalizm” oraz „tomizm,” czemu towarzyszy próba skonstruowania ogólnego zarysu personalizmu tomistycznego, przeprowadzona na zasadzie analizy poglądów personalisty tomistycznego par excellence — Jacques’a Maritaina. Druga część tekstu skupia się na analizie poglądów samego Chestertona oraz na udowodnieniu, że był on w ścisłym tego słowa znaczeniu myślicielem społecznym, że jego nacjonalizm wykazuje wiele zaskakujących analogii z Maritainowską koncepcją życia społecznego, jego dystrybucjonizm zaś opiera się na koncepcji dobra wspólnego, analogicznej do tej, którą opracował francuski filozof. Tekst wieńczą pewne ogólne uwagi na temat potencjalnych korzyści płynących z podobnej analizy.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectChestertonpl_PL
dc.subjectpersonalizmpl_PL
dc.subjecttomizmpl_PL
dc.subjectdobro wspólnepl_PL
dc.subjectdystrybucjonizmpl_PL
dc.subjectMaritainpl_PL
dc.subjectnacjonalizmpl_PL
dc.subjectcommon goodpl_PL
dc.subjectnationalismpl_PL
dc.subjectdistributismpl_PL
dc.subjectpersonalismpl_PL
dc.subjectThomismpl_PL
dc.title“Pygmies and Sleeping Giant”: Thomist Personalism in the Social and Political Thought of Gilbert Keith Chestertonpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalRoczniki Kulturoznawczepl_PL
dc.identifier.doi10.18290/rkult.2018.9.1-3-
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Was_Pygmies_and_Sleeping_Giant.pdf476,71 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons