Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8159
Title: Zmiany w zarządzaniu strategicznym przez stosowanie koncepcji foresight
Authors: Popławska, Żanna
Limański, Andrzej
Drabik, Ireneusz
Keywords: foresight; zarządzanie strategiczne; przełom; otoczenie; przyszłość
Issue Date: 2016
Citation: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 366 (2016), s. 405-412
Abstract: Uwzględniając specyfikę zarządzania strategicznego i możliwości zastosowania koncepcji foresight, w artykule określono potencjalne zakresy zmian zarządzania strategicznego wskutek włączenia do tego procesu badań foresightingowych. Wykorzystywanie koncepcji foresight stanowi swoisty przełom w zarządzaniu strategicznym, ponieważ może ona służyć kreowaniu pożądanej wizji przyszłości, ograniczeniu przeszkód racjonalności podejmowanych decyzji i adaptowaniu zarządzania strategicznego do wymogów otoczenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8159
DOI: 10.15611/pn.2014.366.39
ISSN: 1899-3192
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Limanski_zmiany_w_zarzadzaniu_strategicznym.pdf646,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons