Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/820
Tytuł: Społeczne determinanty odbioru muzyki
Autor: Mika, Bogumiła
Słowa kluczowe: Socjologia muzyki; Kompetencje artystyczne
Data wydania: 2009
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. T. 2" (s. 13-23)
Abstrakt: Music, being a sphere of symbolic culture, undergoes a whole complex system of social and psychosocial conditions, and needs to be placed within its social frame. Music reception, as any other art reception, is thus a multidimensional process covering both the sensual reception, as well as correct “interpretation of the work”, its interpretation, and acquisition. What is more, music, in a sense, constituting, a component of society and social activity, can be conditioned by the latter as well. The complexity of the subject-matter places it within the sphere of music sociologists’, psychologists’ and aesthetics’ interests. All of them, and each from his/her own perspective, distinguish specific determinants of music reception, modifying this process focal to our interest, and differentiating it from an adequate reception (typical of professionals) to the naïve one. The knowledge of such determinants seems to be necessary in the case of students working as music teachers in the future because it is their role to educate a candidate well-prepared to receive the “art of sounds”, face the very social conditions, and take an effort to positively influence what has already been shaped in the young generation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/820
ISBN: 9788322618288
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mika_Spoleczne_determinanty_odbioru_muzyki.pdf407,91 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons