Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8224
Title: The EU perspective not for Sarajevo? Bosnia and Herzegovina’s integration with the European Union: opportunities, challenges and perspectives
Authors: Szynol, Monika
Keywords: The European Union; Western Balkans; Bosnia and Herzegovina; the EU enlargement policy
Issue Date: 2018
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, Nr 12 (2018), s. 225-242
Abstract: W 2018 roku Unia Europejska (UE) przypomniała, że przyszłość Bałkanów Zachodnich znajduje się w UE. Perspektywa „europejskiej (unijnej) przyszłości” została zaprezentowana państwom bałkańskim już piętnaście lat wcześniej, w 2003 roku, kiedy to zostały one uznane za państwa potencjalnie kandydujące do członkostwa w UE. W 2016 roku Sarajewo zawnioskowało o akcesję do Unii Europejskiej. Głównym celem niniejszego artykułu jest zatem analiza możliwości przystąpienia Bośni i Hercegowiny do UE. Niezbędne jest zidentyfikowanie – chociażby wybranych – szans i wyzwań, perspektyw i barier na drodze do dalszej integracji tego państwa z Brukselą. Tłem dla rozważań musi stać się polityka Unii Europejskiej wobec regionu Bałkanów Zachodnich, która straciła na dynamice wraz z początkiem drugiej dekady XXI wieku, by w jej końcu próbować ją (z różnych względów) odzyskać. Czy na intensyfikacji polityki rozszerzenia UE może skorzystać Bośnia i Hercegowina?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8224
DOI: 10.14746/rie.2018.12.15
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szynol_UE_perspective_not_for_Sarajevo.pdf659,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons