Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8225
Title: „Byt absolutny człowieka” Karola Marksa w myśli Leszka Kołakowskiego
Authors: Turoń-Kowalska, Agnieszka
Keywords: L. Kołakowski; marksizm; heglizm; człowiek; wolność
Issue Date: 2018
Citation: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, No 4 (2018), s. 405-418
Abstract: Leszek Kołakowski w Głównych nurtach marksizmu zwraca szczególną uwagę na asymilację heglizmu przez Karola Marksa, podkreślając, że Marks postawił Hegla „z głowy na nogi”. Marks podjął się trudnego zadania – na inny sposób, w przeciwieństwie zarówno do Kanta, jak i Hegla, próbował doprowadzić historię do stanu pełnej jedności człowieka. Miała to być sytuacja, gdy zniesiona zostanie przypadkowość ludzkiej egzystencji. Zniesienie sił urzeczowionych to nic innego u Marksa, jak poddanie istoty człowieka jego własnej wolności. Człowiek nie miał być zdany na siły wyobcowane, których był twórcą, nie miał podlegać anonimowej sile społeczeństwa. Nie mógł też przeciwstawiać się społeczeństwu jako właściciel jego uprzedmiotowionej pracy. Na miejsce eksterioryzacji świadomości przychodzi eksterioryzacja naturalnych sił ludzkich w pracy, a byt absolutny człowieka realizuje się całkowicie w bycie faktycznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8225
DOI: 10.24425/pfns.2018.125515
ISSN: 1230-1493
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turon_Kowalska_Byt_absolutny_czlowieka.pdf494,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons