Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/823
Tytuł: Folklor muzyczny w edukacji regionalnej : (na przykładzie Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych "Wici" w Chorzowie)
Autor: Turek, Krystyna
Słowa kluczowe: Folklor muzyczny; Edukacja regionalna; Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych "Wici" w Chorzowie
Data wydania: 2009
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. T. 2" (s. 49-56)
Abstrakt: The subject-matter of the article is connected with the programme issues of “A regional education a cultural heritage in the region”. The text proposes an active participation of the youth in “Wici”, a Voivodship Overview of Folklore Bands organized by an Upper-Silesian Ethnographic Park in Chorzów. The review itself can be a precious object lesson, during which the old songs, music and dances, family traditions, calendar customs and social behaviours are presented. A living contact the participants of this meeting have with the past, traditional verbal-music works and folklore performance will allow for consolidating the knowledge on one’s own cultural heritage. It will also help to discover one’s own origins and universal values of folklore as well as identify oneself with the region and its culture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/823
ISBN: 9788322618288
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Turek_Folklor_muzyczny_w_edukacji_regionalnej.pdf355,39 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons