Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/825
Tytuł: O doświadczeniu sztuk wizualnych w programie edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej
Autor: Solik, Ryszard
Słowa kluczowe: Edukacja artystyczna; Sztuka muzyczna; Sztuki wizualne
Data wydania: 2009
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. T. 2" (s. 65-72)
Abstrakt: The article, referring to the thesis expressing a fundamental criterion of experiencing art as up-dated existence in the case of a receiver and a specific context, deals with the issue of the function of knowledge on plastic arts in music education, within the scope of qualifications and skills the graduates of artistic education within music art represent. The work was looked at from he perspective of the educational structure of the university as a practical-discursive space of a dialogue on values, qualifications and skills defined in a “graduate profile” in educational standards for the faculty of artistic education within music art and artistic practice of the modern art, generating numerous dilemmas and doubts also in the educational areas and artistic didactics. The arguments presented here emphasise the necessity of experiencing art and knowledge on plastic arts in the processes of music education. The knowledge on art and artistic culture, supported by a reflective and critical evaluation of the phenomena of the modern artistic reality, has an influence on a general preparation of the music education students to actively and effectively participate in various forms of cultural life, a direct contact with a plastic work included.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/825
ISBN: 9788322618288
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Solik_O_doswiadczeniu_sztuk_wizualnych_w_programie_edukacji.pdf372,82 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons