Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/830
Tytuł: Rola pedagoga w kształtowaniu osobowości przyszłego dyrygenta chóralnego : wybrane zagadnienia
Autor: Zeman, Aleksandra
Słowa kluczowe: Dyrygent; Dyrygent chóralny; Edukacja muzyczna
Data wydania: 2009
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. T. 2" (s. 111-118)
Abstrakt: The main objective of conducting is to transmit a set of basic information and skills in a widely-understood conducting technique, develop special abilities of the conductors to be and their preparation for work in a reliable and professional way. Conducting is not only about working on a manual technique and conducting skills, but also about shaping and developing a whole person. The teacher plays an important role here as he/she can impact on the process of personality shaping.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/830
ISBN: 9788322618288
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zeman_Rola_pedagoga_w_ksztaltowaniu_osobowosci.pdf346,52 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons