Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8355
Title: Wstęp
Authors: Gancarz, Aleksandra
Keywords: wielokulturowość; doświadczanie Innego
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gancarz (red.), "Wielokulturowość - doświadczanie Innego" (S. 13-15). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W obliczu dynamicznych zmian zachodzących w Europie i na świecie wielokulturowość staje się coraz częstszym przedmiotem refleksji, dyskusji i sporów. Faktem jest, że towarzyszy ona człowiekowi od zarania dziejów. Kontakt z inną kulturą często jest bodźcem do rozwoju, poznawania czegoś nowego, jak również kształtowania własnej tożsamości jednostkowej i zbiorowej, ponieważ to poprzez doświadczanie Innego możemy zobaczyć siebie w lustrze społecznym, a także uświadomić sobie istnienie specyficznych dla naszej grupy cech, które w wyniku enkulturacji stały się dla nas oczywiste i niedostrzegalne. Kontakt z innością często bywa też źródłem lęków, uprzedzeń, nieporozumień i konfliktów. Wielokulturowość rozumiana jako współwystępowanie kultur na jednym terytorium lub w jednej przestrzeni (np. wirtualnej, symbolicznej) jest wyzwaniem dla współczesnego świata – świata nierówności, ogromnych różnic ekonomicznych i kulturowych oraz niespotykanych dotąd na taką skalę migracji, powodowanych rozmaitymi czynnikami." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8355
ISBN: 978-83-226-3057-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gancarz_Wstep.pdf279,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons