Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8406
Title: Baza noclegowa jako element zagospodarowania turystycznego Ustronia - śląskiego uzdrowiska statutowego
Authors: Jankowski, Grzegorz
Jankowski, Andrzej T.
Nitkiewicz-Jankowska, Anna
Keywords: zagospodarowanie turystyczne; turystyka; Ustroń
Issue Date: 2007
Citation: Ekonomiczne Problemy Turystyki, Nr 2 (2007), s. 101-107
Abstract: "Przestrzeń geograficzna, składająca się z elementów naturalnych (środowisko przyrodnicze) oraz antropogenicznych (środowisko antropogeniczne), stanowi źródło walorów turystycznych, które odpowiednio przystosowane do obsługi ruchu turystycznego, mogą zmienić się w atrakcje, a następnie produkty turystyczne. Wszystkie działania zmierzające do przystosowania środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki określone zostały jako zagospodarowanie turystyczne, które może być prowadzone w celach: przystosowania walorów turystycznych, zapewnienia możliwości dojazdu oraz zapewnienia niezbędnych warunków egzystencji turystów1. Zagospodarowanie turystyczne (infrastruktura turystyczna) stanowi zbiór wszystkich obiektów, urządzeń, instytucji, a więc całą bazę świadczącą usługi dla turystów2. Obejmuje ono zatem wszystkie te elementy, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie miejsca recepcji turystycznej, stanowiąc bardzo istotny element rozwoju turystyki w danym regionie".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8406
ISSN: 1644-0501
2353-3188
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jankowski_Baza_noclegowa_jako_element_zagospodarowania_Ustronia.pdf492,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons