Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8425
Title: Kobieta wyzwolona. Maryja w teologii Elizabeth A. Johnson
Authors: Maliszewska, Anna
Keywords: teologia feministyczna; mariologia; Elizabeth A. Johnson
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Księgarnia św. Jacka
Abstract: Celem niniejszej dysertacji było przedstawienie Maryi w teologii jednej z najznakomitszych teolożek feministycznych – Elizabeth Johnson, której twórczość nie była dotąd przedmiotem pogłębionych badań teologicznych w Polsce. Pomimo faktu, iż Elizabeth Johnson jest Autorką nadal tworzącą, jej mariologia – jak to zostało przedstawione w pracy – jest propozycją całościową i kompletną.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8425
ISBN: 978-83-7030-972-5
ISSN: 1643-0131
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliszewska_Kobieta_wyzwolona.pdf2,5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons