Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8432
Title: Baśniowy świat Sophie Tieck-Bernhardi
Authors: Nowara-Matusik, Nina
Keywords: Sophie Tieck-Bernhardi; romantyzm niemiecki; baśnie niemieckie
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: S. Tieck-Bernhardi; R. Dampc-Jarosz, Nina Nowara-Matusik (red.), "Fantazje i marzenia" (S. 35-47). Katowice 2017 : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W niemieckim obszarze językowym baśń niezmiennie kojarzona jest z braćmi Grimm. To Wilhelm i Jacob są bohaterami zbiorowej wyobraźni, a nawet popkultury, a ich zbiory cieszą się nieustającą popularnością. Baśnie braci Grimm do dzisiaj stanowią niejako kanon baśniowego tworzywa, probierz oraz punkt wyjścia do naukowych analiz. Mimo że bracia nie są bynajmniej autorami słynnych opowieści, a dzisiaj określilibyśmy ich raczej mianem redaktorów, to funkcjonujące w powszechnym użyciu sformułowanie „baśnie braci Grimm” przywołuje właśnie taką konotację." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8432
ISBN: 9788322631010
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowara_Matusik_basniowy_swiat_sopihie_tieck_bernhardi.pdf475,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons