Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/845
Tytuł: Nauczyciel przedszkola w świetle potrzeb małego dziecka i kompetencji zawodowych - raport z badań
Autor: Watoła, Anna
Słowa kluczowe: Edukacja muzyczna; Dzieci przedszkolne
Data wydania: 2009
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. T. 2" (s. 212-219)
Abstrakt: The article presents a fragment of the research conducted within the area of pre-school education, i.e. the music education of kindergarten children. It presents advantages and values music brings to the development of child personality. Having investigated the level of skills in playing music instruments the kindergarten teachers and students of pedagogical faculties represent, an overview of favourable forms and methods used by teachers when realizing the music education of kindergarten children followed. The attention was paid to the need of change in the system of the education of pre-school teacher education because of the need of employment of teachers playing music instruments in kindergartens.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/845
ISBN: 9788322618288
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Watola_Nauczyciel_przedszkola_w_swietle_potrzeb_malego_dziecka.pdf348,16 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons