Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/848
Tytuł: Opera "Cleofide" (1731) Johanna Adolfa Hassego źródłem refleksji naukowej i badawczej
Autor: Mojżysz, Zenon
Słowa kluczowe: Johann Adolf Hasse; Opera "Cleofide"; opera seria
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 26-36)
Abstrakt: As a part of his doctoral dissertation, the author of the article published Cleofide, an opera seria by Johann Adolf Hasse, the premiere of which took place in autumn 1731 in Dresden, the capital of Saxony. In Hasse’s biography and artistic work, the very work is very significant as it opens the period of over 30 years of composer’s work for the Saxon court. A discovery of the so far unknown documents in the State Archive in Dresden in the period of preliminary research allowed for a thorough clarification of this crucial point of Hasse’s biography for the first time. Also, a new perspective on the retained music material from the time of opera creation allowed for a complete and reliable reconstruction of the score with accurate hints concerning the performing practice.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/848
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mojzysz_Opera_Cleofide.pdf328,36 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons