Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8481
Title: Międzynarodowe organizacje standaryzacyjne i normalizacyjne w zakresie bibliotekarstwa
Authors: Matysek, Anna
Keywords: IFLA; ISO; normalizacja; organizacja standaryzacyjna; standaryzacja
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2016), s. 7-22
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie międzynarodowych organizacji publikujących normy i standardy dla bibliotek. Na wstępie wyjaśniono różnice między standaryzacją a normalizacją oraz standardem i normą. Omówiono początki standaryzacji międzynarodowej, pierwsze działania w zakresie ujednolicania działalności bibliotecznej. Szczegółowo przeanalizowano strukturę, obszary tematyczne i zakres działań podejmowanych w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO oraz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA. Wspomniano o innych organizacjach standaryzujących wybrane aspekty działalności bibliotecznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8481
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matysek_Miedzynarodowe_organizacje_standaryzacyjne.pdf379,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons