Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/849
Tytuł: Funkcja i znaczenie ikonograficznego motywu wiolonczeli w kulturze Złotego Wieku na podstawie badań malarstwa holendersiego XVII wieku
Autor: Mizia, Urszula
Słowa kluczowe: Motyw wiolonczeli; Kultura Złotego Wieku; Malarstwo holenderskie XVII wieku
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 37-52)
Abstrakt: Dutch paintings of the 17th century, as a photo album, present the presence of a cello in an everyday and festive life of the society at that time. Despite its realistic style, it is often an allegory of symbols with a spiritual, cultural, philosophical or religious message at the same time. The analysis of the appearance, circumstances of usage, interpretation of the content, meanings and symbolism related to the cello many years before the first document proving it, constitutes a valuable source of knowledge on the earliest history of this instrument.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/849
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mizia_Funkcja_i_znaczenie_ijinograficznego_motywu_wiolonczeli.pdf630,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons