Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8492
Title: "Biblioteki w ogniu wojny" - wybrane aspekty działalności bibliotecznej w Islamskiej Republice Afganistanu
Authors: Czarzasty, Sergiusz
Keywords: Afganistan; Biblioteki; Talibowie; Zbiory biblioteczne; Polskie siły zbrojne; Odbudowa; Kobiety
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Nowa Biblioteka, nr 1 (2016), s. 67-95
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie losów książnic na terenie Afganistanu i omówienie współczesnych aspektów pracy w nich. Przeanalizowane zostaną czynniki wpływające na pracę bibliotekarzy po upadku reżimu Talibów oraz działalność różnych instytucji międzynarodowych i afgańskich zajmujących się odbudową struktur bibliotecznych w Islamskiej Republice Afganistanu, ze szczególnym uwzględnieniem roli polskich sił zbrojnych. Oprócz współczesnych aspektów pracy bibliotekarzy w tym kraju zostanie przedstawiona specyfika korzystania ze zbiorów przez kobiety. Przybliżone zostaną także zbiory i działalność biblioteczna w wybranych książnicach Islamskiej Republiki Afganistanu, m.in. w Afgańskiej Bibliotece Cyfrowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8492
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czarzasty_Biblioteki_w_ogniu_wojny_Wybrane_aspekty_dzialalnosci.pdf449,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons