Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8494
Title: X Forum Młodych Bibliotekarzy "Zakochaj się w bibliotece" (Warszawa, 17-18 września 2015 r.)
Authors: Gomułka, Magdalena
Keywords: Biblioteka; Forum młodych bibliotekarzy; Informacja naukowa; Sprawozdanie; Bibliotekoznawstwo
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2016), s. 109-114
Abstract: "Forum Młodych Bibliotekarzy (FMB) to coroczne wydarzenie skierowane do pracowników wszystkich typów bibliotek, podczas którego przedstawiane są aktualne problemy bibliotekarstwa oraz działalność samych bibliotekarzy. Powstało z inicjatywy Sekcji Bibliotek Publicznych SBP w 2006 r. i odtąd co roku we wrześniu młodzi bibliotekarze przyjeżdżają na dwa dni obrad do wybranej książnicy w kraju." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8494
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gomulka_X_Forum_Mlodych_Bibliotekarzy_Zakochaj_sie_w_bibliotece.pdf363,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons