Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8495
Title: XIII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej "Informacja naukowa na jednolitym rynku cyfrowym. Badania - Rozwój - Innowacje" (Zakopane, 23-25 września 2015 r.)
Authors: Swoboda, Izabela
Keywords: Informacja naukowa; Przedsiębiorczość; Dostęp do publikacji; Rynek cyfrowy; Sprawozdanie
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2016), s. 115-120
Abstract: "Zgodnie z zamierzeniem organizatorów wskazany w tytule szeroki zakres tematyczny tegorocznej konferencji miał wpływ na różnorodność problematyki podejmowanej w wystąpieniach uczestników, toczących się później dyskusjach czy rozmowach kultuarowych. Obejmował m.in. zagadnienia dynamicznie rozwijającego się ogólnoeuropejskiego rynku kreowania i rozpowszechniania legalnych treści cyfrowych i usług internetowych; znaczenia dostępu do informacji naukowej dla badań naukowych i wspierania innowacji; transferu wiedzy między badaczami, ośrodkami badawczo-naukowymi i instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami; otwartego dostępu do publikacji i danych naukowych." (fragment)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8495
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swoboda_XIII_Krajowe_Forum_Informacji_Naukowej_i_Technicznej.pdf351,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons