Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/850
Tytuł: "Nowość" i jej wartość w muzyce, czyli podążając tropem Dahlhausa...
Autor: Mika, Bogumiła
Słowa kluczowe: Carl Dahlhaus; "Nowa muzyka"
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 67-79)
Abstrakt: The author, following the trace of considerations by Carl Dahlhaus, an outstanding musicologist, ponders over the value of “novelty” in music, and the usefulness of such categorizing in a historical perspective of the history of the “art of sound”. She contrasts the category of “novelty” in music with the category of “old music”, reminds of the dates considered to be the most significant for the understanding of the turns in artistic music. Following Dahlhaus, she also enumerates the most important features of “new music” and raises the issue of the reception of music conditioned by the perspective of novelty. In conclusion, the author reminds us that novelty is above all the historical category whereas classicism the esthetic category, that novelty is more like an event than work. She also underlines that taking into account the category of novelty in music is an indispensable element of a didactic activity of a pedagogue dealing with the history of the “art of sound”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/850
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mika_Nowosc_i_jej_wartosci_w_muzyce.pdf320,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons