Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8502
Title: Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej / Natalia Pamuła-Cieślak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 171, [4] s. : il. ; 25 cm. – ISBN 978-83-231-3234-9 (recenzja)
Authors: Gomułka, Magdalena
Keywords: recenzja; ukryty Internet; edukacja informacyjna; Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2016), s. 133-135
Abstract: "Ostatnie lata przyniosły szybki i niespodziewany rozwój Internetu oraz jego zasobów. Pojawiły się nowe zjawiska społeczne oraz rozwiązania informatyczne nieznane wcześniej socjologom czy specjalistom IT. Nowe technologie wpłynęły na mnogość informacji tworzonych przez użytkowników Internetu (Web 2.0) oraz sposoby ich dostarczania i pozyskiwania. Zmienił się także sposób wyszukiwania informacji w przestrzeni Internetu, który ma olbrzymie rozmiary, ale część z nich nadal jest bezpośrednio niedostępna. Zjawisko to nazywamy Ukrytym Internetem i jest ono głównym przedmiotem najnowszej publikacji Natalii Pamuły-Cieślak pt. Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8502
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gomulka_recenzja_Ukryty_Internet_jako_przedmiot_edukacji_informacyjnej.pdf349,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons