Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8506
Title: Patrystyka w "Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych" (1968-2016)
Authors: Kamczyk, Wojciech
Keywords: patrologia; antyk chrześcijański; pisarze wczesnochrześcijańscy
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 50, z. 2 (2017), s. 374-383
Abstract: W niniejszym opracowaniu chciałbym przedstawić, w jakim zakresie publikacje z dziedziny patrologii i szeroko rozumianej historii Kościoła starożytnego weszły w skład śląskiego periodyku. Z racji na specyfikę dyscypliny i tematu postanowiłem wyróżnić następujące grupy publikacji: tłumaczenia i komentarze do fragmentów dzieł patrystycznych, artykuły poświęcone patrologom i badaczom antyku chrześcijańskiego, artykuły poświęcone zagadnieniom szczegółowym oraz recenzje, sprawozdania i omówienia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8506
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamczyk_Patrystyka_w_Slaskich_Studiach.pdf437,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons