Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8509
Title: Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus+ (Londyn, University of London - Heythrop College, 8-12 maja 2017)
Authors: Surmiak, Wojciech
Keywords: etyka; sens życia; ekonomia rynkowa; Erasmus+
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 50, z. 2 (2017), s. 485-487
Abstract: Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus+, pt.: Ekonomia rynkowa, etyka i sens życia
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8509
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Surmiak_Sprawozdanie_z_wyjazdu_szkoleniowego.pdf400,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons