Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8515
Title: "Philadelphia". Le défi de fraternité. Sprawozdanie z międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej (Strasburg, Université de Strasbourg, 30 sierpnia - 2 września 2017 roku)
Authors: Surmiak, Wojciech
Keywords: globalizacja; relacje międzyludzkie; braterstwo
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 50, z. 2 (2017), s. 488-493
Abstract: […] Globalizacja czyni z nas wszystkich sąsiadami, ale niekoniecznie czyni nas braćmi i siostrami. Połączeni jesteśmy sieciami web, ale to nie uzdalnia nas jednocześnie do wejścia w prawdziwie braterskie relacje. Co więcej, obecna w świecie współzależność nie oznacza jeszcze prawdziwej solidarności. Braterstwo jest jedną z podstawowych ludzkich wartości, ale nie jest to wartość zdobywana automatycznie […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8515
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Surmiak_Philadelphia_Le_defi_de_fraternite.pdf443,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons