Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8518
Title: Sprawozdanie z XIV Walnego Zebrania i 55. Sympozjum Biblistów Polskich (Legnica, 18-20 września 2017)
Authors: Urbanek, Beata
Keywords: sprawozdania; Stowarzyszenie Biblistów Polskich
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 50, z. 2 (2017), s. 494-497
Abstract: Sprawozdanie z XIV Walnego Zebrania i 55. Sympozjum Biblistów Polskich, które odbyło się w Legnicy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8518
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbanek_Sprawozdanie_z_XIV_Walnego_Zebrania.pdf385,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons