Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/852
Tytuł: Jerzy Drozd - folklorysta cieszyński
Autor: Turek, Krystyna
Słowa kluczowe: Jerzy Drozd; Folklorystyka muzyczna
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 99-107)
Abstrakt: The work is devoted to the person of Jerzy Drozd (1907—1981), a pedagogue, singer, conductor, folklorist and organizer of a music life in Cieszyn Silesia. It presents his life and achievements within the scope of hymn, dance and ceremony folklore. 106 Część I. Wartości w refleksji naukowej i rozważaniach teoretycznych... 16 Ibidem, s. 71. Jerzy Drozda’s interests connected with folk cultural tradition were rewarded with works of a source character. They involve: recordings of selected love and family hymns revealed in volumes of Pieśni ludowe z polskiego Śląska (v. 3, book 1 and 2), and own works entitled Wiązanka tańców śląskich, Dożynki cieszyńskie, Cieszyński śpiewnik regionalny. The publications contain numerous melodies of hymns and folk dances with their choreographic descriptions and circumstances of their performance. Source materials, obtained directly in the very area and the ones the author knows personally are regarded as the evidence proving richness and variety of folklore and topicality of music culture in Cieszyn region. For a contemporary receiver, folklore works by Jerzy Drozd will remain an important book of knowledge of a traditional social culture, vocal, dance and performing art of the citizens of Cieszyn Silesia, a precious lesson for folk bands and regional groups.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/852
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Turek_Jerzy_Drozd.pdf291,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons