Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8522
Title: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Religion and Poverty" (Salzburg, Universität Salzburg, 21-22 września 2017)
Authors: Surmiak, Wojciech
Keywords: religia; pauperyzacja; ubóstwo
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 50, z. 2 (2017), s. 503-505
Abstract: […]Przedmiotem zainteresowania konferencji zorganizowanej przez CE PR w dniach od 21 do 22 września 2017 r. była kwestia: Religia i/a ubóstwo. Komitet organizacyjny konferencji zaprosił do nadsyłania propozycji prezentacji w ramach paneli tematycznych przedstawicieli wszystkich kierunków badań nad ubóstwem, niemniej szczególną uwagę zwrócił na zagadnienia bezpośrednio powiązane z zaproponowanym na ten rok tematem […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8522
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Surmiak_Sprawozdanie_z_Miedzynarodowej_Konferencji_Religion.pdf385,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons