Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8536
Title: Teologia systematyczna w "Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych" (1968-2017)
Authors: Giglok, Marta
Keywords: teologia systematyczna; teologia fundamentalna; teologia dogmatyczna
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 50, z. 2 (2017), s. 384-387
Abstract: […] Zadaniem niniejszego opracowania jest ukazanie miejsca, jakie na przestrzeni pięćdziesięciu lat istnienia czasopisma zajmuje teologia systematyczna, w tym głównie teologia fundamentalna i dogmatyczna. Będzie ono również próbą odpowiedzi na pytanie, czy mamy do czynienia z jednym, zwartym nurtem refleksji dogmatycznej i teologiczno-fundamentalnej, czy raczej z mozaiką różnych poglądów i dociekań. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8536
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giglok_Teologia_systematyczna_w_Slaskich_Studiach.pdf392,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons