Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8543
Title: Bazy wiedzy - zintegrowane udostępnianie informacji : na przykładzie wybranych projektów
Authors: Frączek, Renata
Keywords: bazy wiedzy; Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej; Baza Wiedzy PLATON; Platforma Informacji o Nauce PION; Baza Zasobów Naukowych w Małopolsce
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Pulikowski (red.), "Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek" (S. 431-447). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Rozwijające się środowisko naukowe i społeczno‑gospodarcze to podstawa zmian w instytucjach związanych z nauką, gospodarką i przemysłem w wielu aspektach. Zdobywanie umiejętności wykorzystywania wiedzy, przekazywania jej do innych obszarów życia społeczno‑gospodarczego, a także pozyskiwania konkretnych informacji czy też kreowanie innowacyjnych przedsięwzięć stało się jednym z ważniejszych wyzwań współczesnych czasów. Wyzwaniom tym muszą sprostać nie tylko instytucje gospodarki narodowej, lecz także instytucje życia naukowego, społecznego i kulturalnego: uczelnie wyższe, ośrodki badawczo‑rozwojowe, administracja publicznaczy też inne organizacje pozarządowe." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8543
ISBN: 9788322630952
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fraczek_bazy_wiedzy_zintegrowane_udostepnianie.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons