Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8544
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGołda, Agnieszka-
dc.date.accessioned2019-03-14T12:41:19Z-
dc.date.available2019-03-14T12:41:19Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationA. Pulikowski (red.), "Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek" (S. 19-36). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322630952-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/8544-
dc.description.abstract"W bibliografii dorobku piśmienniczego Profesor Elżbiety Gondek odnotowanych zostało sto trzydzieści jeden opisów bibliograficznych publikacji wydanych między 1980 a 2016 rokiem1. Zarejestrowano książki oraz prace redagowane i współredagowane, artykuły ogłoszone w czasopismach i pracach zbiorowych (na przykład w katowickich „Studiach Bibliologicznych”, ponadto w „Roczniku Sosnowieckim”, „Śląskich Miscellaneach”, „Zaraniu Śląskim”, „Zeszytach Zagłębiowskich”). Ważną część dorobku Pani Profesor tworzą opracowania o charakterze dydaktycznym, dotyczące bibliografii i bibliotekoznawstwa, jak i teksty omawiające zmiany w systemie kształcenia w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach." […] (fragm.)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectElżbieta Gondekpl_PL
dc.titleBibliografia publikacji Profesor Elżbiety Gondek za lata 1980-2016pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_bibliografia_publikacji_profesor_elzbiety.pdf484,43 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons