Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8545
Title: Historia bibliografii polskiej w świetle publikacji dwudziestolecia międzywojennego
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: historia bibliografii polskiej
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Pulikowski (red.), "Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek" (S. 147-168). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Historia rejestracji dokumentów w Polsce ma już ponad czterysta lat, zdecydowanie krótsze są, co oczywiste, dzieje publikacji poświęconych wybitnym polskim bibliografom i bibliografiom. Według historiografa bibliografii Józefa Korpały, za prekursorów dziedziny należy uznać dziewiętnastowiecznych autorów spisów i opracowań teoretycznych: Feliksa Bentkowskiego, Joachima Lelewela, Adama Benedykta Jochera, Michała Wiszniewskiego i Karola Estreichera, którzy tworząc swe dzieła, musieli korzystać z dorobku poprzedników, dzięki czemu poznali rozwój dyscypliny. W wieku XIX komentowano zatem, opiniowano i recenzowano bibliografie. […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8545
ISBN: 9788322630952
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_historia_bibliografii_polskiej_w_swietle.pdf505,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons