Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8552
Title: Z prac nad wydaniem liryków Zygmunta Krasińskiego
Authors: Szargot, Maciej
Keywords: Zygmunta Krasiński; liryka
Issue Date: 2014
Citation: Sztuka Edycji, 2014, nr 1/2, s. 7-10
Abstract: Koncepcja przygotowywanego przeze mnie tomu liryków Zygmunta Krasińskiego powstała, co oczywiste, w odniesieniu do pełnych edycji wcześniejszych: Jana Czubka z 1912 roku i Leona Piwińskiego z 1931 roku. Nie jest ona prostym powtórzeniem tez, które zawarłem w artykule Nowy remanent liryków Krasińskiego1, lecz w znaczący sposób je zmienia[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8552
DOI: 10.12775/SE.2014.001
ISSN: 2084-7963
2391-7903
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szargot_Z_prac_nad_wydaniem_lirykow.pdf324,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons