Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8561
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLorencka, Małgorzata-
dc.contributor.authorObrębska, Marta-
dc.date.accessioned2019-03-15T11:11:38Z-
dc.date.available2019-03-15T11:11:38Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationPrzegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 6 (2018), s. 187-197pl_PL
dc.identifier.issn2082-1212-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/8561-
dc.description.abstractArtykuł dotyczy procesu konstytucjonalizacji partii politycznych w Polsce w latach 1918– 2018 oraz ewolucji systemu partyjnego. Stanowi on studium prawno-politologiczne funkcjonowania partii politycznych w Polsce. W analizie wykorzystana została przede wszystkim koncepcja Heinricha Triepela, który ujął relację między państwem a partiami w 4 stopniowym podziale: stadium zwalczania (Stadium der Bekämpfung), ignorowania (Stadium der Ignorierung), uznawania i legalizacji (Periode der Anerkenung und Legalisierung) oraz konstytucyjnej inkorporacji (Ära der verfassungβmasigen Inkorporation). Polska odzyskując niepodległość 1918 roku weszła od razu w trzecie stadium, natomiast dopiero po drugiej wojnie światowej w stadium konstytucjonalizacji partii. Wykorzystane metody badawcze to analiza historyczna, analiza dokumentów oraz porównawcza. W artykule omówiono etapy rozwoju systemu partyjnego dzieląc je na etap dwudziestolecia międzywojennego 1918–1939, lata 1944–1989, okres lat 1990–2018. Konstatując, system partyjny w Polsce po 1989 roku podlegał długotrwałemu procesowi zmian i ewoluował od system sfragmentaryzowanego do system z niedoskonałą rywalizacją dwupartyjną. Stopniowy proces stabilizacji regulacji prawnych dotyczących wyborów oraz instytucjonalizacja partii politycznych przyczyniły się do konstytucjonalizacji system partyjnego.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpolitical partiespl_PL
dc.subjectparty systempl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.subjectconstitutionalizationpl_PL
dc.subjectpartie politycznepl_PL
dc.subjectkonstytucjonalizacjapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectsystem partyjnypl_PL
dc.titleThe constitutionalization process of political parties in Poland. Party system evolution after 1918pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.15804/ppk.2018.06.16-
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lorencka_The_constitutionalization_process_of_political_parties_in_Poland.pdf766,76 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons