Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8563
Title: Bibliofilstwo i bibliomania - rekonesans badawczy
Authors: Makles, Karol
Keywords: bibliofilstwo; bibliomania
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Pulikowski (red.), "Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek" (S. 285-294). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Znany francuski eseista i bibliofil żyjący na przełomie XIX i XX wieku Gustave Mouravit w wydanej w Paryżu w 1869 roku przez Libraire de la Société des Bibliophiles François pracy zatytułowanej Le Livre et la petite bibliothèque d’amateur. Essai de critique, d’histoire et de philosophie morale sur l’amour des livres zawarł esencjonalną myśl opisującą zależności łączące dzieło z jego posiadaczem. Wyraził ją następująco: „Bibliofil posiada książkę, książka posiada bibliomana”. Brzmiące w słowach autora czar relacji, władanie i posiadanie niechaj staną się mottem prezentowanych tu rozważań." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8563
ISBN: 9788322630952
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makles_bibliofilstwo_i_bibliomania_rekonesans_badawczy.pdf429,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons