Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8566
Title: Głosy o kulturze śląskiej na łamach "Kuźnicy" Pawła Musioła (rozważania wstępne)
Authors: Tałuć, Katarzyna
Keywords: Kuźnica; Paweł Musioł
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Pulikowski (red.), "Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek" (S. 247-261). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W XIX i XX wieku, do chwili spopularyzowania telewizji, a następnie Internetu, niekwestionowaną ważną pozycję wśród mediów kształtujących wyobrażenie o otaczającym świecie, postawy, a także do pewnego stopnia świadomość, miała prasa, w tym segment wydawnictw obejmujący zjawiska społeczno‑kulturalne. Periodyki prezentujące na swoich łamach w różnych proporcjach tematykę kulturalną – literacką, teatralną, filmową, dotyczącą szeroko rozumianej sztuki – mocno wpisały się w procesy kulturotwórcze, zwłaszcza po 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość i budowano nowe struktury życia społecznego." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8566
ISBN: 9788322630952
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taluc_glosy_o_kulturze_slaskiej_na_lamach_kuznicy.pdf455,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons