Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8567
Title: Profesor Elżbieta Gondek - w służbie nauki o książce oraz akademickiej dydaktyki bibliotekoznawczej i informatologicznej
Authors: Socha, Irena
Keywords: Elżbieta Gondek; dydaktyka bibliotekoznawcza; dydaktyka informatologiczna; Uniwersytet Śląski; •Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Pulikowski (red.), "Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek" (S. 7-18). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Profesor Elżbieta Gondek pochodzi z Sosnowca. Tradycje rodzinne i regionalne w znacznej mierze ukształtowały Jej osobowość; to swojemu miastu poświęciła znaczną i znaczącą część swego naukowego dorobku. W domu rodzinnym, w którym wychowywała się wraz z dwoma braćmi, otrzymała głęboką formację etyczną, w której pracowitość i sumienność, odpowiedzialność i rzetelność oraz życzliwość dla innych, chęć spieszenia z konkretną pomocą były przymiotami obowiązującymi." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8567
ISBN: 9788322630952
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socha_profesor_elzbieta_gondek_w_sluzbie.pdf2,16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons