Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8570
Title: Informacja - między obiektywizmem a tendencją
Authors: Żmigrodzki, Zbigniew
Keywords: informacja; informacja obiektywna; informacja naukowa; informacja tendencyjna
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Pulikowski (red.), "Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek" (S. 411-413). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Z problemem bezstronnej i obiektywnej informacji, czyli przekazywania zgodnie z prawdą wiedzy bądź wiadomości w społecznym obiegu, mamy do czynienia w dwóch aspektach: nauki lub masowego przekazu. Od niepamiętnych czasów występują dwa przeciwne sobie zjawiska: dążenie do obiektywizmu albo uleganie tendencjom ideologicznym, politycznym, względnie innym, mającym swoje źródło w indywidualnych postawach nadawców informacji. W naszych czasach relacja między obiektywizmem a tendencją w kształtowaniu informacji mającej znaleźć wyraz w przekazie ulega zmianie – szala przechyla się na korzyść tendencji. Dochodzi do deklaracji w rodzaju „każdy ma swoją prawdę”, oznaczającej skrajny subiektywizm połączony z relatywizmem. Wiąże się to z dominującą w świecie filozofią liberalizmu – pozornego, bo nieświadczącego o tolerancji wobec różnych światopoglądów, a szczególnie odmiennych od wpływu narzucanego społeczeństwu przez czynniki ideologiczne czy polityczne." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8570
ISBN: 9788322630952
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zmigrodzki_informacja_miedzy_obiektywizmem_a_tendencja.pdf371,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons