Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8571
Title: Karol Estreicher : analiza publikacji na łamach "Biblioteki Warszawskiej"
Authors: Żołędowska-Król, Beata
Keywords: Biblioteka Warszawska; Karol Estreicher
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Pulikowski (red.), "Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek" (S. 233-245). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „Biblioteka Warszawska”, miesięcznik naukowo‑literacki poświęcony nauce, sztuce i przemysłowi, ukazywała się w Warszawie w latach 1841–1914. Czasopismo odgrywało istotną rolę w rozwoju nauki i życia naukowego oraz literackiego, zwłaszcza w okresie międzypowstaniowym. Redakcja „Biblioteki”, mając od początku stabilne zaplecze materialne, mogła wydawać czasopismo na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim. Na łamach tego periodyku zamieszczano materiały z różnych dziedzin wiedzy: historii, literatury, filozofii, nauk przyrodniczych, ścisłych, gospodarki, przemysłu. W dziale literackim znaleźć można było biografie pisarzy, recenzje i sprawozdania z bieżącej produkcji wydawniczej, polską poezję i prozę, przekłady z literatury obcej, jak również artykuły poświęcone pisarzom zagranicznym, prądom oraz kierunkom literackim w polskim i zagranicznym piśmiennictwie." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8571
ISBN: 9788322630952
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zoledowska_Krol_karol_estreicher_analiza_publikacji.pdf446,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons