Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8574
Title: Nowy remanent liryków Zygmunta Krasińskiego
Authors: Szargot, Maciej
Keywords: Zygmunt Krasiński; Stanisław Pigoń; Jan Czubek; Leon Piwiński; edytorstwo; liryka
Issue Date: 2012
Citation: Sztuka Edycji, 2012, nr 3, s. 23-28
Abstract: Tytuł artykułu nawiązuje do tekstu Stanisława Pigonia Remanent liryków Zygmunta Krasińskiego, który stanowi omówienie obu dwudziestowiecznych wydań wierszy autora Irydiona: edycji Jana Czubka z 1912 roku i Leona Piwińskiego z 1931 roku. Tekst jest kolejnym – po pięćdziesięciu już latach – przeglądem tej dziedziny twórczości Krasińskiego. Zwraca uwagę na braki w dotychczasowych wydaniach (zwłaszcza w świetle odkryć i ustaleń z drugiej połowy XX wieku), teksty, które należałoby odrzucić ze względu na inne niż Krasińskiego autorstwo, oraz rewiduje układ i zawartość tomu liryki widzianego na tle wszystkich dzieł poety.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8574
DOI: 10.12775/SE.2012.019
ISSN: 2084-7963
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szargot_Nowy_remanent_lirykow.pdf377,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons