Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8578
Title: Wpływ postulatów programowych na sukces wyborczy - na przykładzie partii: PiS, PO, ZL w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku
Authors: Tyrała, Marek
Keywords: program wyborczy; rywalizacja polityczna; wybory
Issue Date: 2018
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 1, s. 61-78
Abstract: Główna hipoteza badawcza postawiona w artykule brzmi: postulaty programowe (wyborcze) partii PiS, PO i ZL, miały decydujący wpływ na sukces wyborczy tych partii w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku. Celem autora była charakterystyka programów wyborczych prawicowych i lewicowych partii oraz koalicji wyborczych przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r. Scharakteryzowane zostały programy wyborcze poszczególnych komitetów wyborczych. W artykule podjęto próbę charakterystyki partii politycznych posiadających największy potencjał wyborczy i reprezentujących główne nurty ideowe w Polsce: konserwatywny, liberalny oraz socjaldemokratyczny. Tekst ma charakter interdyscyplinarny, problem badawczy został przeanalizowany z perspektywy politologicznej, socjologicznej i filozoficznej. Weryfikując hipotezę postawioną w pracy, zauważono, iż występuje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie (socjalny) program wyborczy partii PiS, miał kluczowy wpływ na jej wynik wyborczy. Próba odpowiedzi na postawione pytanie badawcze może wnieść istotny wkład w dalsze badanie procesu rywalizacji wyborczej partii politycznych w Polsce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8578
DOI: 10.14746/ssp.2018.1.4
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tyrala_Wplyw_postulatow_programowych_na_sukces_wyborczy.pdf542,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons